SciEngine
CART
CUSTOMER
中文
LOGIN
{{lang == 'en_US' ? 'Archive' : '出版目录'}}
{{lang == 'en_US' ? 'Historical journal' : '历史期刊'}}

Impact Factor18.9

|

Five-year Impact Factor14.2

|

CiteScore22.2

|

Editor-in-ChiefGeorge Fu Gao

|

Executive EditorYuanning Gao, Buxing Han, Bing Zhu, Shan Wang, Fahu Chen, Zhongfan Liu

Alert
{{item.year}}
{{item.year}} Vol.{{prop.volume}}
{{item.year}}年{{prop.volume}}卷

Impact Factor18.9

Five-year Impact Factor14.2

CiteScore22.2

Editor-in-ChiefGeorge Fu Gao

Subject Executive Editor {{item}}

George Fu Gao

高福

Yuanning Gao, Buxing Han, Bing Zhu, Shan Wang, Fahu Chen, Zhongfan Liu

高原宁,韩布兴,朱 冰,王 杉,陈发虎,刘忠范

{{lang == 'zh_CN' ? '展开' : 'open'}}
Buy Print
Alert